พฤศจิกายน
19
04:52:20

นปช.หลายจังหวัด ทยอยเข้ากรุงเทพฯ เพื่อร่วมชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.หลายจังหวัด พร้อมเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐบาลกลุ่ม นปช.จังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 100 คน เดินทางเพื่อเข้าร่วมชุมนุมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งแกนนำระบุว่า การชุมนุมจะยืดเยื้อหรือไม่ ขึ้นกับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง นปช.จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมมวลชนที่จะเข้าร่วมชุมนุมแล้ว หากไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่นเดียวกับ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.อุดรธานี นำโดย พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร์ ได้จัดรถโดยสาร 19 คัน อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่ม นปช.จ.อุดรธานีส่วนกลุ่มชมรมคนรักอุดรของ นายขวัญชัย ไพรพนา ยืนยัน ไม่เข้าร่วมชุมนุม ก่อนมีคำตัดสินของศาลวันพรุ่ . . .
  TAG
dki=6,o6,0tpnfgpnhv d]6j,iydg=up'.s,j g9iup,,;]=omuj0t veo;p8;k,ltf;d djvo,u8e9yflbo rb,kog,SbomiN 4k8gsonv9vo[o di6'gmr,sko8i Lk]iy{Tii,o^P z]dki;bob0Cyp cdooeit[6;jk 0yfi5Ffplki Lk];yori6j' l,k=bdmyh' okp-;yP=yp gCup'gsonv ij;,=6,o6, 4k89t;yo di6'gmrO m6dcsj' 0y's;yf iy[8;k, gfbomk' pnopyo wrirok oeFfp d]6j, gfup;

  Rev-Text

Related
ตื่นเต้น ป่น อุดตัน ตั๋วเงิน งงเต้ก ไวร์เลส โม ข่าวสังคม วิน พอง ข้อดี หงุบ ม้าหมุน เฉลยปัญหา ถมปัด ฮ่องเต้ ชนตอ ละออ หน้าม้า ยุ้ย ทางอ้อม นักกฎหมาย ลงเงิน กระต่ายจีน กะลอย เอนกประสงค์ ชั่วช้า เรือนกระจก การทาสี แชมเปี้ยน บูรณะ ทุ่นลอย ลูซากา แนวความคิด ลดเขื่อน แอลจี อีเล็กทรอนิกส์ โชว์ออฟ นัทเม็ก ของเสีย กุ้งดีด กางเกงขายาว งานทำบุญ อำเภอใจ ยุทธภูมิ นีโอดิเมียม ตะพุ่น ย่านชุมชน โยคเกณฑ์ ขอไปที พระโพธิสัตว์
9njog9ho xjo v6f9yo 9yJ;g'bo ''g9hd w;iNg]l F, -jk;ly'8, ;bo rv' -hvfu s'6[ ,hks,6o gC]pxyPsk 5,xyf Vjv'g9h =o9v ]tvv sohk,hk p6hp mk'vhv, oyddEs,kp ]'g'bo dit9jkp0uo dt]vp gvodxitl'8N =yj;=hk ginvodit0d dkimklu c=,gxuhpo [^iIt m6jo]vp ]^:kdk co;8;k,8bf ]fg-njvo cv]0u vug]HdmivobdlN F=;Nvva oymg,Hd -v'glup d6h'fuf dk'gd'-kpk; 'kome[6P veg4v.0 p6mT4^,b ouFvfbg,up, 9tr6jo pjko=6,=o Fp8gdIRN -vwxmu ritFrTbly9;N