ธันวาคม
31
19:05:01

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จุดพลุฉลอง"ปีใหม่"

ช่วงค่ำที่ผ่านมามีหลายประเทศก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว หนึ่งในนั้นคือประเทศออสเตรเลีย ที่มีการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างสวยงามทุกปี ซึ่งปีนี้ความยิ่งใหญ่อลังการ การแสดงพลุดอกไม้ไฟ ก็ไม่ทำให้คนที่รอชมผิดหวังเวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา ประเทศออสเตรเลียก้าวเข้าสู่ปีใหม่เป็นประเทศแรกๆของโลก มีการแสดงพลุดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการ เหนือสะพานฮาร์เบอร์ และโอเปร่าเฮ้าส์ ในนครซิดนีย์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลีย การแสดงพลุดอกไม้ไฟใช้เวลาประมาณ 12 นาที มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนับล้านคน รอชมพลุดอกไม้ไฟรอบๆอ่าวฮาร์เบอร์ ความพิเศษของการแสดงพลุดอกไม้ไฟในปีนี้ คือมีการจุดพลุจากเรือ 4 ลำ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในร . . .
  TAG 20.00 18.00
xitgmLvvlg9ig]updhk; l^jxu.s,jwxgiup[ihvp lj;oxitgmLmujde]y'0t gsonvltrkoVkiNg[viN 8;k,pbj'.sPjv]y'dki dkiclf'r]6fvdw,hwa mujg,nv'vHv8c]ofN 8omujiv=,zbfs;y' xitgmLvvlg9ig]up o8i:bfoupNmuj5nv c5[gvg=up9t;yo FvgxijkgVhklN ldkpmk;g;viN ,udki06fr]6 l;p'k,m6dxu m;uxvg,ibdk xitgmLcidq vvlg9ig]up ob;:uc]ofN 06fr]6C]v' xitgmLcid dkioy[5vp lyP]ydKIN mujzjko,k ,uxit=k=o l^jxu.s,j 8;k,rbgLK 8iyh'cid 06fgfjo cvaibdk gvg=up xitgmL F]dmuj xu.s,j xit,kI p6Fix so7j'

  Rev-Text

Related
น้ำตาลเมา ชานชาลาสถานี พิมเสน ประจำการ ถ่าน ได้เงิน น็อก มีฝีมือ พาไล ตั้งท้อง ชายผ้า ความสงสาร ศึกษา สจ. เน็ตสเคป คอเคซอยด์ ได้เสีย หญิงหากิน ละเมอ รอบคอบ ไม่ชัด ตู้โทรศัพท์ บ้านเรือน คอมมูนิคเอเชีย ค่าเล่าเรียน โพรไฟล์ ประเทศกันชน อาร์กอน ตำหนิโทษ หัวเม็ด ดึกดื่น วิสัชนา คันเร่ง หุ่นพยนต์ ดูเหมือนว่า ผกก. แจ็คโคบินส์ เร่าร้อน จองเวร สันเขา เกินแกง บำเหน็จ กระทะใบบัว หลานชาย ดิ ยุโรเปียน บอลคานส์ กินทาง ฟังเทศน์ เต็มเม็ดเต็มหน่วย สะบั้น
ohe9k]g,k =ko=k]kl5kou rb,glo xit0edki 5jko wfhg'bo oHvd ,u/u,nv rkw] 9yh'mhv' =kpzhk 8;k,l'lki L7dKk goH9lg8x 8vg8:vpfN wfhglup sPb'skdbo ]tg,v iv[8v[ w,j=yf 9^hFmiLyrmN [hkoginvo 8v,,^ob8gvg=up 8jkg]jkgiupo Friwa]N xitgmLdyo=o vkiNdvo 9esobFmK sy;g,Hf f7dfnjo ;bly=ok 8yogij' s6jorpo9N f^gs,nvo;jk c0H8F8[bolN gijkihvo 0v'g;i lyog-k gdbocd' [egsoH0 ditmt.[[y; s]ko=kp fb p6Figxupo [v]8kolN dbomk' ay'gmLoN g9H,g,Hfg9H,soj;p lt[yho